Ogłoszono przez Ewa Gnoza

Warunki lokalowe

Placówka ma do dyspozycji:

6 sal dydaktycznych

szatnia

pomieszczenia administracyjne

pomieszczenia gospodarcze