Ogłoszono przez Ewa Gnoza

Władze placówki

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

Ewa Gnoza

przyjmuje w:

środy – w godzinach 11.00 – 16.00

czwartki – w godzinach 12.00 – 14.00

piątki – w godzinach 12.00 – 14.00