Ogłoszono przez Ewa Gnoza

Zasady funkcjonowania

Organizacja Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie

  1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora placówki i zatwierdzony przez organ prowadzący Młodzieżowy Domu Kultury
  2. Kierownictwo

Placówką zarządza:
dyrektor Ewa Gnoza

W placówce zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach pedagogicznych:

dyrektor
nauczyciele

 

niepedagogicznych:

główny księgowy,
referent do spraw kadr i płac,
sekretarka,
sprzątaczka